امروز: ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
مدیرعامل سازمان آتش نشانی:

رفع مشكلات واردات خودروهای آتش نشانی

رفع مشكلات واردات خودروهای آتش نشانی به گزارش هم ماشین مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اشاره به اینكه خودروها و البسه آتش نشانی در اولویت وارداتی چهار قرار گرفته است تصریح كرد: این مسئله مشكلاتی را برای واردات این تجهیزات بوجود آورده كه با هماهنگی شهردار تهران و وزیر صنعت در حال حل شدن می باشد.به گزارش هم ماشین به نقل از ایسنا، مهدی داوری در نشست خبری كه امروز در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران برگزار گردید با اشاره به رویكردهای این سازمان اظهار نمود: یكی از اهداف مان این است كه سازمان آتش نشانی در قبال اتفاقاتی كه در شهر رخ می دهد، برای مقابله با آنها نگاهی اجتماعی را لحاظ كند. همیشه از سازمان آتش نشانی انتظاراتی وجود دارد و از همین رو ما تلاش می نماییم كه هر روز بهتر شویم و توان خویش را افزایش بدهیم. همواره باید این شرایط را در نظر داشته باشیم تا به مردم اطمینان بدهیم كه وضعیت خوبی داریم و برای رسیدن به شرایط ایده آل تلاش نماییم.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اشاره به لزوم توجه به ایمنی، اظهار داشت: یك بخش از ایمنی مربوط به قوانین و مقررات است كه برای مكان های مختلف اعمال می گردد. در این زمینه بر رویكرد پیشگیرانه برای افزایش ایمنی ساختمان ها باید تاكید داشته باشیم. در رویكرد اجتماعی كه سازمان آتش نشانی در پیش گرفته شهروندان هم جزو افرادی محسوب می شوند كه در این زمینه مشاركت باید داشته باشند و نقش آنها مشخص شود.

وی افزود: اگر ساختمانی ناایمن باشد باید ببینیم كه شهروندان چگونه می توانند در این زمینه به ما یاری برسانند. البته تاكید بر این حوزه ها هیچ كدام نافی وظایف سازمانی ما نیست و این شهروندان می توانند با مطالبه گری كه در خیلی از موارد دارند در زمینه ایمنی هم به ما كمك كنند. ایمنی بخشی از نیاز شهروندی است كه شهروندان می توانند آن را هم مطالبه كنند.

داوری با اشاره به لزوم نگهداری ایمنی در ساختمان ها اظهار داشت: اگر در یك ساختمان آسانسوری خراب شود، بطور قطع ساكنان آن از مدیریت ساختمان مطالبه می كنند كه این مشكل سریع تر برطرف شود. ما می خواهیم در زمینه ایمنی ساختمان هم مطالبه گری صورت بگیرد و این مورد هم در فهرست شهروندان قرار بگیرد و احیای این نقش از جانب شهروندان كمك شایانی به ما می كند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران افزود: تمام اینها همانطور كه گفتم نافی وظایف دیگر سازمان آتش نشانی نیست و از همین رو به روزرسانی تجهیزات ما همچنان ادامه دارد. هم اكنون چهار دستگاه نردبان بلند وارد شده كه در گمرك تهران است كه البته سیاست های جدید منجر شده خروج آنها كمی با تاخیر مواجه شود و در تلاشیم كه بزودی این مسئله برطرف شود. باقی دستگاه ها و تجهیزات همچون فن های قوی كه ویژه جاهایی مانند تونل هاست دریافت شده و امیدواریم كه تا دو ماه آینده بتوانیم آنها را به بهره برداری كامل برسانیم.

داوری با اشاره به به روز رسانی آموزش های آتش نشانان هم اظهار داشت: مسئله آموزش و افزایش مهارت آتش نشانان برای ما بسیار اهمیت دارد و در این راستا با عنایت به تفاهم نامه هایی كه با اساتید خارجی منعقد شده این آموزش ها در حال اجرا می باشد و همینطور در حال بحث و گسترش آنها هم هستیم.

وی با اشاره به اقدامات در حوزه پیشگیری هم اظهار داشت: در این زمینه طرح نظام بازرسی ایمنی را انجام می دهیم كه با عنایت به این طرح تمام ساختمان های بلندمرتبه مورد بازدید قرار می گیرند.

او همینطور در مورد اجرای طرح 999 اظهار داشت: در زمینه آموزش شهروندی یك حركت بزرگ شروع شده و آموزش ها اولویت بندی شده اند و بر مبنای اولویت های هر منطقه صورت می گیرد. بعنوان مثال در بافت های فرسوده با نزدیك شدن فصل سرما خطر حوادث مربوط به گاز منوكسید كربن اولویت دارد كه در این بخش آموزش ها متمركز بر افزایش آگاهی شهروندان در این زمینه است. همینطور برای آموزش به شهروندانی كه ساكن برج های بلندمرتبه هستند طرح 999 اجرا می گردد كه نام این طرح به علت وجود 999 برج بلندتر از 12 طبقه در تهران نامگذاری شده است و البته در جهت اجرای این طرح برج های كوتاه تر هم مد نظر قرار دارند اما هدف اولیه ما روی برج های بلندمرتبه است و محتوای آموزشی لازم با كار كارشناسی تدوین شده و تمام ایستگاه ها مشغول عرضه آموزش ها به مردم هستند.

داوری همینطور افزود: با عنایت به مشكلاتی كه در ساختمان های بلندمرتبه می تواند رخ دهد. اجرای این طرح و آگاهی مردم نسبت به شرایط می تواند كمك نماید. بعنوان مثال در خیلی از برج ها پله های فرار وجود دارد اما یا درهای آنها قفل است یا تبدیل به انباری شده است كه آگاهی مردم نسبت به لزوم حفظ شرایط ساختمان برای زمان حادثه می تواند در لحظات اولیه بروز یك حادثه كمك زیادی كند.

وی همینطور افزود: اگر شرایط ایمنی رعایت نشود گاهی حتی مقابله با حادثه هم كم اثر می گردد. بعنوان مثال سال قبل در شهر لندن كه در زمینه آتش نشانی صاحب سبك است و بهترین تجهیزات را دارد حادثه آتش سوزی برج گرانفل را شاهد بودیم و این نمونه نشان داده است كه اگر شرایط ایمنی رعایت نشود حتی امكان دارد این امكانات و تجهیزات هم پاسخگو به حوادث نباشد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران افزود: ما باید به سمتی پیش برویم كه به جای تمركز بر نحوه پاسخ به حادثه میزان ریسك را در شهر كاهش دهیم و به معنای واقعی به این مسئله باور داشته باشیم كه پیشگیری بهتر از مقابله است.

متاسفانه گاهی مردم احساس می كنند كه ایمنی نسبت به شرایط ناایمن هزینه دار تر است و توجه به ایجاد ساختارهای ایمنی ضرورتی ندارد كه البته گاهی امكان دارد كه البته به نظر می آید شاید بهتر باشد در زمینه ایمنی هم در بخش یارانه فكرهایی بشود.

داوری در پاسخ به سوالی مربوط به ممنوعیت واردات خودروهای آتش نشانی اظهار داشت: خودروهای آتش نشانی در اولویت گروه 4 قرار گرفته اند و این مسئله كمی كار ما را كند كرد. تا امروز باید شاهد ورود این خودروها به تهران می بودیم اما این مسئله مشكلاتی را برای ما تولید كرد. البته در این زمینه باید از شهردار تهران تشكر نماییم كه این دغدغه را در هیات دولت مطرح نمودند و با مساعدت وزیر صنعت توانستیم تغییراتی تولید نماییم و امیدواریم كه بزودی این مشكل برطرف شود. حتی البسه آتش نشانان هم در گروه 4 قرار داشت و البته خوشبختانه تا حدود زیادی این موانع برطرف شده و 90 درصد راه را پیش رفته ایم.

وی در مورد رسیدگی به وضعیت ساختمان های ناایمن اظهار داشت: هدف ما تعطیلی یك مجموعه نیست بلكه دنبال اصلاح وضعیت هستیم. سازمان آتش نشانی در تلاش است كه هر ساختمانی با هر كاربری كه دارد به شرایط بهینه ایمنی برسد اما اگر به این نتیجه برسیم كه یك ساختمان پرخطر است و ادامه فعالیت های آن امكان دارد جان شهروندان را به خطر بیندازد. از بستن آن ابایی نداریم. برای ما اهمیت دارد كه ساختمان های شهر با هر كاربری كه دارند حداقل شرایط ایمنی را داشته باشند.

وی همینطور در مورد وضعیت ایمنی ساختمان های دولتی سطح شهر هم اظهار داشت: ساختمان های دولتی موجود در تهران اغلب ایمن نیستند و قدم هایی برای بهسازی آنها برداشته شده است و ما هم آماده هر گونه همكاری در این راستا هستیم. هم اكنون تمام ساختمان های دولتی ناایمن شناسایی شده اند و برای ما این ساختمان ها با ساختمان های مسكونی تفاوتی ندارند و حتی امكان دارد تمهیدات مورد نیاز این ساختمان ها به جهت جمعیت زیادی كه در آن تردد می كند سخت تر هم باشد.

داوری همینطور اظهار داشت: بحث سوم مقررات ملی ساختمان در مورد حفاظت ساختمان ها برابر آتش سوزی و همه دستورالعمل هایی كه ما اجرا می نماییم هم در جهت این قانون قرار دارد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران همینطور در مورد برنامه های سازمان آتش نشانی برای 7 مهر روز آتش نشانی اظهار داشت: روز آتش نشانی با ایام محرم تلاقی دارد و برای مراسم ها بطور قطع معذوریت هایی داریم اما برنامه ریزی هایی با همكاری معاونان فرهنگی صورت گرفته است كه همچون آنها می توان برگزاری نمایشگاه های آتش نشانی در محلات تهران، حضور آتش نشانان در مدارس و مساجد و حضور شهروندان در ایستگاه های آتش نشانی اشاره نمود و قول های خوبی هم برای برگزاری برنامه های ویژه برای آتش نشانان داده شده است. 

1397/05/23
14:14:11
5.0 / 5
5458
تگهای خبر: ایمنی , تولید , واردات , خودرو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۳
© تمامی حقوق معنوی سایت هم ماشین محفوظ و کپی برداری ممنوع می باشد.
    استفاده از مطالب سایت هم ماشین با ذکر نام و لینک منبع مجاز است.